Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti (DSU)
Oddelek za film in televizijo (FTV)
Oddelek za gledališče in radio (GLR)
 • Dramska igra (2. stopnja) (DI 2)
 • Gledališka režija (2. stopnja) (GLR 2)
 • Gledališko petje (2. stopnja) (GP)
  GP
 • Govorno sporočanje (2. stopnja) (GS)
 • Gib v prostoru (raz-gibani prostor) (2. stopnja) (GVP)
 • Igra z lutko (2. stopnja) (IL)
  IL
 • Oblikovanje govorjenih besedil (2. stopnja) (OGB)
 • Umetniška beseda (2. stopnja) (UB)
  UB
 • Umetnost giba (2. stopnja) (UG)
Učilnice